برای تمام لحظه های تنهاییم خوشحالم چون لحظه هایی بودند که کسانی که ترکم کردند کنارم هستند.

همگی با هم :)