قورباغه رو روی تخت طلا هم بنشونی بازم میپره توی مرداب جریان لیاقت بعضیاست