دوستان از همین حالا اعلام کنم 

بعد نگید نگفتی 

۲۲اردیبهشت 

تولمه 

از حالا بگم عیدی به کسی نمیدی 

عیدی هاتون جمع کنید من کادو میخوام از ما گفتن 

به فکر خودتونما 

که یه موقع وام نگیرید 

خخخخخخخ یکم حالم بهتره:)