نتیجه بازی هر چی باشه بهت افتخار میکنم 

به تک تک شیر مردانی که توی زمین بود این مساوی دست کمی از برد و صعود برای مردم این کشور نداشت مرسی که با غیرت بازی کردین مرسی که تمام تلاشتون کردید تا باز خنده بعد از چهل سال به صورت مردم بگردونید