اقا بگید کجا و چی و اینا قبول شدید 

تبریک بگم برههههههه:)))

چقدر خوشحالم براتون 

ولی نمیدونم چرا استرس گرفتم 

کاش داداشیم هم نتایج خبر میداد:(

:)

به هر حال شما چیکار کردید؟