هیچ اتفاقی نیوفتاده 

گفتم بیایی پست ببینید


شما ها خجالت نمیکشید؟

واقعا که 

حالا من نباشم پست بزارم نبایید بیایید به وبلاگم سر بزنید بازدیدش نخواب؟