خستمه 

اگر بخوام بخوام باید یک ساعت بخوابم دوباره بلند شم 

حالا این یک ساعت استرس اینو دارم زود بیدار بشم که دیگه کلا خوابم نمیبره 

بدنم درد میکنه 

سرم درد میکنه 

یک عالمهههههههههههههههههههه کار داریم 

هنوز ماشین خالی نکردیم 

کار های نذر مونده 

گریهههههههههههه 

یکی بیاد کمک 

 یکی نه همتون بیایید 

:'(

تا دوازده بیش تر نت ندارمممممممممممممممممممممممم 

میره تا پونزده مهر ماه 

گریهههههههه 

(البته بسته میگیرما خخخخخ)