کاش بدونید اون چیزی که به خاطر دلتنگی 

از چمامون سرازیر میشه اشک نیست 

قلبمونه که داره اب میشه 

:)
پ.ن جهت اطلاع بعضی ها و مخصوصا ناشناس …دلتنگی فقط برای یک عشق یا پسر نیست .