بابا جون عزیزمممم فدات شم ^_^مرسی که اینقدر هوامو داری زندگیم 


 

وقتی بابا پرستارت باشه وقتی مریض میشی ^_^ 

خب بلد نیست سوپ درست کنه دیگه.سوپ اماده اصلا برای همین موقع هاست.خیلی هم دلم بخواد.

^_^مخسی همه دنیام