😂✨

زن وشوهرای شیرازی

شوهر: امشب کجو بیریم شام بخوریم عزیزُم؟

زن: هرجو شمو بیگی عشقُم .

شوهر:بریم صوفی عفی اباد؟

زن:نه والو ریژیمم!

شوهر: بریم کباب کباب شیراز،کنجه بخوریم؟

زن: ووی نه عامو دووره

شوهر:خب بیریم همی ساندویچیو که نزیکه؟

زن: نه عامو من ای چیا دوس نمی دارم!

شوهر:خو ب پس کجو بریم؟

زن : هرجو شمو بیگی!!


                   *

                   *

                   *

                   *

ـــﻪ ﺷﯿـــﺮﺍﺯﯾﻪ ﻣﯿﮕـــَﻦ ﺷﯿــﺮﯾﻦ ﺗــَـﺮﯾﻦ

ﻟﺤـــﻈﺎﺕ ﻋُﻤـــﺮﺗـﻮ ﺑﮕـــﻮ؟؟؟؟

ﻣﯿــــﮕﻪ :

ﺻُﺒــــﺢ ﭘﻮﺷــﯽ ﺑﺎﻟـــﺸـــﺘﻮ ﺑـَﺮ ﻋـﮑﺲ

ﮐــُـﻨﯽ

ﺳـَــﺮﺗﻮ ﺑﺬﺍﺭﯼ ﻃـــَــﺮﻑ ﺧـُﻨـــﮑﻮ

ﺩﻭﺑــــﺎﺭﻩ ﺑــﺨـﻮﺍﺑﯽ

                 *  

                 *

                 *

                 *

یــــــــــه نصیحت شیرازی:

غذا مثِّ گلوله می مونه وقتی خوردی باید درجا بیفتی


*

*

*

*

ﺧﺪﺍ ﺧﻄﺎﺏ ﺑﻪ ﺷﯿﻄﺍﻥ : ﺍﮔﻪ ﺗﻮﻧﺴﺗﯽ ﯾﻪ ﺷﯿﺮﺍﺯﯼ ﺭﻭ ﺍﺯ ﺟﺎﺵ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﯽ ، ﻧﺎﻣﻮﺳﻦ می بخشمت...

ﺷﯿﻄﺎﻥ : ﻫﻪ ... ﻫﻪ ... ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺎﺭﯼ ﻧﺪﺍﺭﻩ !2 ﻣﺎﻩ ﮔﺬﺷﺖ ...

ﺧﺪﺍ : ﭼﯿﮑﺎﺭ ﮐﺮﺩﯼ؟ ﺗﻮﻧﺳﺘﯽ ؟

ﺷﯿﻄﺍﻥ : ﮐﺎﮐﻮ ﻭﻟﻢ ﮐﻦ ...! ﺣِﺴﺶ ﻧﯿﺴﺖ 

😂😂😂


به یه شیرازی میگن کدوم یکی از اعضای بدنتو بیشتر دوست داری؟

میگه کاکو گوشام!!!!!

میگن چرا؟؟؟؟؟!!!!!

میگه گوش خود به خود میشنوه نه میخواد بازش کنی نه حرکت بدی نه تلاش کنی 

😂😂😂😂


کاکومن ‏شک ندارم که یکی هست که تو خواب، 

از ما کار میکشه! 
وگرنه این همه خستگی اول صبح غیر عادیه!


😂😂😂😂🤣🤣

شب اول قبر شیرازیه:


نمازتو خوندی؟

.

.

.

.

وووووی عامو بذا از راه برسیم 

مثل اینکه تازه مردیماااا،

خسته و کوفته!😂😂😂😂😂😂


الان گفته باشم این توافق و قرتی بازیا دلیل نمیشه فردا بچه های آمریکا بتونن ماشیناشون رو پلاک 63 کنن هااااااااااااا!

.

.

.

شیراز واس ماس!یعنی کلش واس ماس 


🤣🤣🤣😅

به شیرازیه میگن چه موقع از زندگی لذت بردی....؟

میگه وقتی تصادف کردم

و 6ماه رفتم تو کما!


آی خوابیدم.

آی خوابیدم...!


😅😅😂🤣


شیرازیا یه خیابون دارن ﺑﻪ ﺍﺳﻢ

"چمران "


ﺑﺮﺍﯼ همه ﺷﺪﻩ ﻣﺜﻞ

"ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﯾﻒ"


پیک نیک میخوایم بریم...

چمران


قلیون کجا بکشیم...

چمران


شب جمه کجا بریم...

چمران


کوه ...

چمران


ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ...

چمران


پیاده روی ...

چمران


مخ بزنیم ...

چمران


هتل کجا بریم

چمران


برف بازی 

چمران


کورس بندازیم

چمران


صبونه صبح جمعه 

چمران


آتیش روشن کنیم

چمران


باغ و حوضخونه

چمران


ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ﺭﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭﺷﺪ ﺑﺮﯾﻢ

چمران


تیم ملی رفت جام جهانی بریم

چمران


اغتشاش...

چمران


چهارشنبه سوری...

چمران


بیمارستان...

چمران


مهمون از شهرستان اومده ببریم بگردونیم...

چمران


حوصله مون سر رفته...

چمران


جوجه کباب...

چمران 


مرتضی پاشایی مرد

چمران


پرسپولیس برد

چمران


بام شیراز...

از چمران


چی؟

چمران


ﮐﯽ؟

چمران


ﮐﺠﺎ؟

چمران


چرا؟

چمران


چگونه؟

چمران


میای؟

چمران

چمران

چمران

چمران


ﻓﻘﻂ ﺑﭽﻪ ﻫﺎﯼ شیراز ﻣﯿﻔﻬﻤﻦ ﭼﯽ ﻣﯿﮕﻢ


😅😅😅

ایامیدونستیدطاووس کل زندگیش 5کیلومترراه نمیره؟؟؟

.

.

.

.

.

.

.

.حالافهمیدین چرا ورودی شیراز طاووس نصب کردند؟؟؟

لامصب شیرازیا هیچ کاریشون بی حکمت نیست.


😂😂😂😂😂

یه شیرازی گفت رفتم تهرون دیدم یه جا تصادف شده خیلی شلوغه 

رفتم جلو و با چهره ای نگران پرسیدم


هیشکه هیشتوریش نی؟

چند نفر هاج و واج نگام کردن یکیشون گفت 


آقا ما آلمانی بلد نیستیم😀😀