من نبودم حالی ازم نگیریداااااا خخخخ 

خوبم خوبم 

فقط تپش قلب گرفتم خخخخ از شوق شما هاست(الکی مثلا)خخخخخخخخخ 

پام گفتم درد میکنه از کجا بفهمم چش شده 

با اجازتون شکسته خخخخخخ 

همین دیگه زندم 

چه خبر ؟