حرف هایی که از ذهنم میگذره و نمیتونم بگم برای اوین بار مینویسم 

+خیلی بی شعوری "مخاطب"

+اخه نفهم چرا اینکارو میکنی؟"مخاطب"

+دلم میخواد کلتو بکنم "مخاطب"

+خدایا لطفااااا بشه خواهشششششش .وای اگر بشه 

+………………اصلا پست این بود اینو بگم ولی نمیشه"

+کاش بشه درست کرد کاش بشه همین حالا پیام جدید ببینم "ارزو"

+امار از بچه ها بگیرم"برنامه ذهنی"

شما به چی ها فکر میکردید ؟