کلاس سوم دبستان که بودم بیش تر وقتم برای درس بود و کنار مامانم میگذروندم.پوشه کار مدرسه چیزی بود که خیلی حساسیت به خرج میدادم.لازم به ذکر خیلی توی کار مدارس قانون مدار هستم.اون دبستان هم که شدید منظم بودم.پوشه کارم اون سال بهترین انتخاب شد و توی مدرسه نگهش داشتند و بهم ندادن.عمم توی مدرسه دبستان دبیر.درست همون مدرسه ای که کل مقطع دبستان و پیش  دبستانی گذروندم.چند روز قبل عمه جان اومد و دیدم یه پوشه دستشه.وقتی ازش پرسیدم و بهم داد روی زمین بند نبودم.بهترین اتفاقات توی کودکیم بود و خیلی برام این جور چیزا جذابه.مخصوصا نه سالگیم.خیلییییی دوستش دارم و مثل بقیه وسایلم قول میدم که همینطور نگهش دارم :))میخواستم فیلم بگیرم نشد فعلا.شاید بعدا.ولی اینم عکسش^_^

اگر عکس بده بگید برش دارم.