دوستان ازتون میخوام برام دعا کنید یه اتفاق که حسابی چشم انتظارم اتفاق بیوفته 

واقعا به دعا هاتون نیازدارم و ایمان دارم 

قبلا هم ازتون خواستم دعا کنید.چند ساعت بعد مشکلم حل شد 

این بار هم به دعای خیرتون محتاجم