از همین جا یه سلامی عرض کنم خدمت مادر بزرگ که نت هات اسپات کرده و هر چند ثانیه میگه تمومش کردی 

سلام خوش بخت نت دار 

خخخخخخخخخخخ 

چند ساعت نتم تموم شده هااااا اگر گذاشتم کارم تموم بشه 

ایششششش