سپیدان حدودا چهل کیلو متری شیراز میشه و گردنه هایی داره امروز افتتاحیه پیست اسکی بود مردم اونجا از لر های با غیرت کشورمون خستن و حسابی مردم خوبی 

امروز به اتفاق رفتیم اونجا 

البته جای بابا خالی 


اینم عکس هایی از منظره خوشمل اونجا تا شما هم لذت ببرید 

چند تا عکس لاکچری هم گرفتم با قضیه رفتنمون پست رمز دار اخر شب موقت میزارم