من عاشق دوست پسر همکلاسیم شدم (تیکه انداختماااااااا)که بعد از کلاس حسابان میاد سر کوچه میایسته  .جالب اینه دوست دخترش میره و او همچنان همونجا ایستاده خخخخخخخخخخخخخخخخ 

به قول بروبچ 

یکی کمه چون یکی کمه چون