اینکه پیام میدم بعد چند ساعت سین میخوره بی جواب  

نظر میزارم وبلاگ هاتون جواب نمیدید 

خب در حدم نیستید 

چیکاری از دست من برمیاد؟

نهایت میشه 

تلافی 

وبلاگ هاتون بلاک میشه 

مخاطب ها مسدود میشه 

نظرات وبلاگم بسته میشه 

اونقدر ها مغرور هستم که لازم بشه وبلاگ هم پاک میکنم تا بعضی ها رو دیگه ملاقات نکنم :)