موهام چتری کوتاه کردم^_^شدم شبیه ژاپنی ها (البته با چشم درشت)

یا به قول (س) جان شبیه بچه درس خون مدرسه هم شدم 

بگذریم 

امتحان روز شنبه که زمین شناسی بود تعطیل شده 

هوراااااااااااااااااااا 

فردا هم عقد دعوتیم و یلدا و دور هم و برنامه گردش با یکی از دوستام اصلا وقت نمیشد درس خوند 

خدایا مرسییییییییییییییییییییییی