یه روز یه نفر وارد زندکیتون میشه.که از تک تک افرادی که ترکتون کردند تشکر میکنید 

واسه من یکی وارد زندگیم شده که میگه نمیدونه عاشقمه یا نه.چون عشق تجربه نکرده 

ولی میدونه که خیلی دوستم داره 

من با تنهایی هام خوش میگذروندم 

ولی حالا خوشی هامو با یکی دیگه میگذرونم 

خیلی دیره واسه بعضی حرف ها

و خیلی زوده واسه بعضی کار ها 

بحث واسه ده ماه پیشه 

اما تازه باورش کردم 

همون درد سر ساز لجباز دوست داشتنی 
بازم بگم یا مشخصه خبریه؟