یه مدت سرم به خاطر  مدارس خیلی شلوغه 

متن هاتون میخونم ولی وقت نظر واقعا نیست.شاید بگید دو دقیقه هم نمیشه ولی این همه وبلاگ و دوست های بیانی بیش تر دو دقیقه میشه :) 

از حالتون بگید 

خوبید ؟خوشید؟

چه خبرا ؟چه مکنید رفقا؟:)