خخخخخخ نام کاربریش یادش رفته نمیتونه بیاد وبلاگش من نتونستم درستش کنم 

چیکارش کنه؟