🍃🍂علایق شیرازی های عزیز 😉


-ورزش مورد علاقه: تمرکز نشسته

- میوه مورد علاقه: نارنگی پوست کنده

- روز مورد علاقه: جمعه

- شغل مورد علاقه : بازنشستگی

- غذای مورد علاقه : غذای آماده

- مناسبت مورد علاقه: تعطیلات رسمی و غیر رسمی

- فعالیت اوقات فراغت: خوابیدن دل بالو

- کفش مورد علاقه : بدون بند

- لباس مورد علاقه: بدون دکمه

- رنگ مورد علاقه : چرک تاب

- مدل مبل مورد علاقه: راحتی

- پارچه مورد علاقه: بشور بپوش

-کمر شلوار مورد علاقه: کشی

- تکیه کلام مورد علاقه: آمو حالو بعد

- شیرینی مورد علاقه : راحت الحلقوم

- ظروف مورد علاقه : یکبار مصرف

- ضرب المثل مورد علاقه : عجله کاره شیطونه

- برنامه ریزی زندگی: بموقش یه طوری میشه

- لطیفه مورد علاقه: چون قبلا شنفتی دیگه نمیگم

- تصمیم مهم موقع عصبانی شدن: آمو لامصبا  یه کاری بکنین 😂😂🤣🤣🤣